K výuce výchovy k občanství

školní rok 2018/2019


Určení žáci si na hodiny VkO připravují aktuality (3 různé zprávy) z internetu, novin nebo časopisů.
 

Na VkO si kupte 1 sešit:
 
V 6., 7., 8., i 9. třídě budete potřebovat  sešit číslo 524.

Kontakt

Mgr. Zuzana Luštincová

Základní škola
Komenského 288
514 01 Jilemnice


sborovna školy: 481 544 374