Důležité

Přeji krásné prázdniny a 1. září se na vás opět těším !! Z. Luštincová

Vážení rodiče budoucích šesťáků,

pro 6. třídu připravujeme kurz ekologické výchovy na Rýchorské boudě v termínu 3. - 7. října 2016. Předběžná cena je 1 800,- Kč. Bližší informace poskytne na informační schůzce v druhém týdnu  škol. roku 2016/17 paní učitelka Šulcová (tel. 603 738 572)

 

V dnech 23.6. - čtvrtek, 24.6. - pátek a 27.6. - pondělí  bude vyučování podle rozvrhu.

Na 28.6. si připravte všechny učebnice, které budete vracet a peníze pro poplatky za poškození nebo ztrátu. V 10.00 hod. - představení v SD Jilm (vybíráme 20,- Kč)

29.6. douklidíme třídu a odnesete si své věci (vezměte si tašku navíc). V 10.45 hod. na školním hřišti vystoupení skupiny Pernštejni (vybíráme 20,- Kč)

30.6. obal nebo desky na vysvědčení.....a hurá na prázdniny!

 

Ve středu 22.6. se učíme 1. a 2. vyučovací hodinu, pak půjdeme na stadion, kde žáci 5.tříd poběží 600m při akci Běh olympijského dne. Nezapomeňte sportovní oblečení. Konec kolem 12 hod.

 

Zkontrolujte si, jestli je každý žák v učebnicích zapůjčených ze školy podepsaný a v jakém stavu je na konci školního roku vrací. Budou-li nepřiměřeně poškozené, zaplatí určenou částku podle míry poškození, při ztrátě její hodnotu.

  

Všichni žáci, kteří mají ještě vypůjčené knihy ze školní knihovny,

je co nejříve vrátí paní učitelce Košťálové!

 

 

 

 

 

Částku 270,- Kč na školní výlet 5.B, na který jedeme v pátek , je třeba zaplatit nejpozději ve čtvrtek 9. června.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.B:

pátek 3.6. tělesná výchova 1. hodinu, od 8.30 dětský den na stadionu, od 10.hod. pořad Austrálie v SD Jilm

čtvrtek 2.6. - vyučování podle rozvrhu 1. a 2. vyuč. hod., pak štafety na stadionu.

Výlet 5.B - klikni na info - pro třídu 5.B

 

V pátek 20. května se budou žáci 5.B fotografovat.

Cena společné fotografie třídy 25,- Kč

Cena fotografie - jednotlivci, skupinky apod. 10,- Kč

 

 

 

 

 

V úterý 10.5. se uskuteční školní a okrskové kolo atletického trojboje žáků 1. stupně ZŠ. Sraz žáků je v 7.45 ve škole. Podrobné informace mají žáci nalepené v žákovské knížce.

 

Žáci 5.B  - nezapomeňte kliknout také na odkaz PRO TŘÍDU 5.B

 

V pátek 22. dubna se místo vyučování uskuteční "Den Země".

Třída 5.B projde okruh na Hraběnce, kde budou různá stanoviště....

 

 

 

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 14. dubna v 15.30 hod. ve třídě 5.B

 

 

 

 

 

 

 

Informace o probraném učivu - klikni : pro třídu 5.B

Krásné Velikonoce!! Těším se na vás v úterý 29. března.

 

 

 

V pátek 18.3. skončí vyučování v 5.B

po 4. vyuč. hodině (v 11.30h)

 

 

 

 

 

Všem rodičům doporučuji na níže uvedené webové stránce tři díly filmu Seznam se bezpečně o internetovém prostředí a nebezpečí, které zde může ohrozit Vaše dítě!

filmyhttp://www.seznamsebezpecne.cz/

 

 

 

OD 24.2. jsou na této webové stránce změny pro jednodušší hledání informací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výtvarnou výchovu ve středu 24.2. si prosím přineste papírový obal - sáček od pytlíku s čajem, lepidlo, tempery nebo vodové barvy. Sáček použijeme do výkresu na téma "Čaj o páté"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 dostanou žáci vysvědčení za 1. pololetí a vyučování skončí po 5. vyučovací hodině.

V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny.

Vyučování ve 2. pololetí začne v pondělí 1. února.

 

 

 

 

Ve středu 20. ledna jdou žáci 5.B s panem učitelem Erlebachem bruslit!!

 

 

Žáci 5.B přineste 60,- Kč na vstupenku do divadla.

Jedeme už v pátek 8. ledna!!

 

Vážení rodiče, milé děti,

přeji všem radostné Vánoce,

šťastný a úspěšný rok 2016

a těším se na viděnou

po vánočních prázdninách

v pondělí 4. ledna 2016.

Zuzana Luštincová

 

Čtěte info o zájezdu do divadla!!!

 

 

 

Úterý 22.12. - 1. a 2. hodina = vyučování, pak vánoční besídka (děti si dají dárečky, přinesou občerstvení....)

Pak uklidíme a skončíme do 11.30 hod.

 

 

V úterý 22. 12. si uděláme ve třídě vánoční besídku.

V pondělí 21. 12. půjdeme 1. a 2. vyučovací hodinu (vrátíme se do 9.30 h.) společně s první třídou paní učitelky Malé na vycházku k lesu. Můžete vzít zvířátkům kaštany, jablka, mrkev, případně sůl.

Pak bude vyučování normálně pokračovat.

 

Paní psycholožka, která v pondělí 14.12. přijde do třídy 5.B a povede zde program, prosí rodiče o podpis papíru (dnes si ho děti přinesly domů ze školy), na kterém je jejich souhlas. Děkuje! 

Žáci, kteří jste ještě nezaplatili hudební představení, na které jdeme v pondělí 14.12., nezapomeňte 20,- Kč dát v pondělí ráno, abyste se mohli pořadu zúčastnit.

V středu 9.12. končí vyučování v 5.B po 4. vyučovací hodině v 11.30 hod.

Kam jsme probrali učivo v 5.B a písemné úkoly hledejte v rubrice "Pro marody", protože žák přítomný na vyučování tuto informaci má ze školy.....

 

 

 

Děti, jejichž rodiče nebyli na třídní schůzce, mají v žákovské knížce čtvrtletní hodnocení.

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, omluvte prosím ve čtvrtek 19.11. moji nepřítomnost na třídních schůzkách. Nabízím po domluvě

(e-mailem: lustincova.z@komenskeho288.cz nebo telefonem) možnost setkání s Vámi ve škole v pondělí 23.11.  nebo ve čtvrtek 25.11. vždy odpoledne po 14 hod. Děkuji.

 

 

 

 

 

 

Rodiče, prohlédněte prosím dětem vlasy, zda nemají vši nebo hnidy (ve škole se vyskytly) a případně použijte  přípravek na jejich odstranění. Děkujeme.

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 19. listopadu v 16 hod.

Schůzka třídních důvěrníků se koná ve školní knihovně ve čtvrtek 19. listopadu v 15 hod.

(třídu 5.B zastupuje paní Honců)

Info o prověrkách z Čj - klikni pro třídu 5. B nebo k výuce Čj.

Ve čtvrtek 29.10. a v pátek 30.10. přeji všem krásné podzimní prázdniny

a v pondělí 2. listopadu ve škole na viděnou!

28. října je státní svátek

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 19. listopadu v 16 hod.

Úkol Aj - klikni na  rubriku " pro marody"

Rodiče prosím, aby informaci o zájezdu do divadla a další informace v žákovské knížce podepisovali. Je to pro mě zpětná vazba, že jste informováni. Děkuji!!!

Děti mají také doma od úterý k podpisu prověrku z čj.

Info o sběru papíru a tetrapaků v rubrice  "Kalendář akcí"

Informace o zájezdu do divadla v rubrice  "Pro třídu 5.B"

Na www.komenskeho288.cz se podívejte na článek a fotky z výletu.

Dnes si děti, které nechávaly učení v lavicích, vzaly vše domů a budou si učebnice a sešity připravovat do školy podle rozvrhu. Žákovskou knížku nosí u sebe stále.

7.10. se výlet koná!

Paní učitelka Plecháčová rozhodne v úterý podle předpovědi počasí, jestli se výlet  bude konat nebo ne.

Výlet 5.B do Krkonoš:

Ve středu 7. října. Sraz v 7.45 hod.

na autobusovém nádraží v Jilemnici.

Odjezd na Horní Mísečky, odtud

pěšky na Medvědín. S sebou: vhodnou

turistickou obuv, dle počasí i čepici a bundu,

svačinu, pití, (pláštěnku). Na autobus 64,- Kč.

Návrat do 13 hod.,

možnost oběda ve Scolarestu.

Dozor mají a na všechny děti se těší

paní uč. Plecháčová a Vaňková.

 
 
Prosím rodiče o podepisování informací v žákovské knížce. Děkuji.
Vážení rodiče dětí z 5.B,

ráda se s Vámi setkám na společné schůzce.

Zvu Vás na pondělí 5. října v 16.30 hod.

do třídy 5.B.

Zuzana Luštincová (třídní učitelka)

 

V pátek 25. 9. bude Den jazyků,
všichni žáci 5.B si přineste v pátek knížku pohádek, ze které si budete číst!!
 

 

Blahopřeji Denise Mlynárikové a Eriku Fajčákovi, kteří budou ve čtvrtek 17. září ve 14.30 na Městském úřadě v Jilemnici oceněni za své výkresy v soutěži Památky znovuzrozené.

V pátek 18. září  si prohlédnu, jak mají děti z 5.B vyplněnou žákovskou knížku.

V úterý 15.9. končí vyučování v 5.B po 4. vyuč. hodině v 11.30 hod.


Omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole

Zákonný zástupce omlouvá žákovu nepřítomnost ve škole nejpozději do tří kalendářních dnů telefonicky třídní učitelce nebo e-mailem. Po skončení nepřítomnosti zapíše data a důvody do žákovské knížky.

Uvolnění žáka v průběhu vyučování

Zákonný zástupce informuje písemně předem třídní učitelku nebo učitele konkrétního vyučovacího předmětu o potřebě uvolnit žáka v průběhu vyučování ze školy.


Vítejte na mém webu

Milé děti, milí rodiče, vítám vás na své webové stránce.

Najdete zde různé informace   

-   pro třídu 5.B

-   k výuce českého jazyka a literatury

-   k výuce výchovy k občanství


Jak hledat na této stránce?

Co potřebuji najít?

29.08.2015 15:00
Jsi žák/žákyně třídy 5.B ?  KLIKNI VPRAVO: Pro třídu 5.B Potřebuješ informace k výuce českého jazyka a literatury nebo výchovy k občanství ? KLIKNI V MENU na příslušný odkaz.   Vážení rodiče, jste na této stránce vítáni, můžete mě kontaktovat nejlépe e-mailem,  nebo v knize návštěv.

—————


Fotogalerie

/album/fotogalerie/image-2d3733ce9fb6f24da694360120898ebd31e63e4bf67a8810187d518a23bc2c4b-v-jpg2/

—————

—————


Akce a novinky

V úterý 28.6. v 10.00hod. -vystoupení dramatického kroužku v SD Jilm. Vybíráme 30,- Kč.

22.06.2016 19:45

—————

Vystoupení skupiny Pernštejni 29.6. na školním hřišti. Vybíráme 20,- Kč

21.06.2016 22:05

—————

22.června Běh olympijského dne

13.06.2016 20:46

—————

3.června - zeměpisný pořad Austrálie

11.05.2016 09:53

—————

Školní výlet 5.B a 5.A v pátek 10. června do archeoparku Všestary

09.05.2016 13:21

—————

2. června - na stadionu - štafety škol

09.05.2016 13:18

—————

10.5. v úterý atletický trojboj 1. stupeň ZŠ

08.05.2016 21:46

—————

VE STŘEDU 27.4. PŮJDE 5.B při výtvarné výchově na výstavu obrazů F. Kavána do Krkonošského muzea

22.04.2016 16:22

—————

Exkurze 5.A a 5.B - Hradec Králové

23.03.2016 12:15
Informace v žákovské knížce, přineste 250,- Kč

—————

Pořad o Karlu IV. středa 9.března, 2. vyučovací hod.

07.03.2016 20:50

—————


Výpůjční doba školní knihovny

Do školní knihovny mohou chodit všichni žáci a žákyně školy zdarma. Paní učitelka J. Košťálová se vám bude věnovat
v této výpůjční době:
po: 9.30 - 11.30 hod.
st: 9.30 - 9.50 hod.
čt: 9.30 - 11.30 hod.

Kontakt

Mgr. Zuzana Luštincová

Základní škola
Komenského 288
514 01 Jilemnice


sborovna školy: 481 544 374